Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO nie podejmie działań ws. dymisji prezesa Radia Nowy Świat

Data:
  • Nie będzie interwencji Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie rezygnacji Piotra Jedlińskiego z funkcji prezesa Radia Nowy Świat
  • Apelował o to wiceminister sprawiedliwości Marcin Romanowski
  • RPO wyjaśnia, że podejmuje działania wobec podmiotów wykonujących władzę publiczną czy realizujących zadania i funkcje publiczne

W ocenie wiceministra Piotr Jedlinski został zmuszony do rezygnacji po tym, jak określił aresztowaną niebinarną Margot jako mężczyznę. W piśmie z 12 sierpnia 2020 r. Marcin Romanowski wezwał RPO do „obrony wolności słowa i wolności prasy łamanej przez właścicieli internetowej stacji radiowej »Nowy Świat", którzy zmusili do rezygnacji redaktora naczelnego tej stacji Piotra Jedlińskiego za to jedynie, że publicznie określił mężczyzną Pana Michała Sz. - aktywistę LGBT, który podaje się za kobietę”.

Rzecznik odpowiedział, że konstytucyjna zasada wolności prasy jest jednym z fundamentów demokratycznego państwa prawa. Dlatego szczególnie istotne jest zapewnienie dziennikarzom niezależności i nieskrępowanej możliwości wyrażania poglądów, w tym także formułowania wypowiedzi dosadnych i kontrowersyjnych, przy zagwarantowaniu mechanizmów odpowiedzialności za słowo i poszanowania dóbr innych osób.

Interwencja w związku z rezygnacją prezesa Radia Nowy Świat nie może zostać jednak zrealizowana. Kompetencje Rzecznika pozwalają na podjęcie działań wobec podmiotów wykonujących władzę publiczną, realizujących zadania i funkcje publiczne.

Dlatego też RPO podejmował liczne interwencje dotyczące mediów publicznych (np. w sprawie anulowania głosowania Listy Przebojów „Trójki”, czy sprawę zwolnienia red. Wojciecha Majcherka z TVP Kultura). Radio Nowy Świat jest jednak podmiotem prywatnym, niefinansowanym ze środków publicznych ani niewykonującym zadań publicznych. Interwencja Rzecznika stanowiłaby ingerencję wykraczającą poza jego mandat konstytucyjny.

Z własnej inicjatywy Rzecznik rozważał możliwość zwrócenia się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Ustawa o radiofonii i telewizji nie przyznaje jednak KRRiT kompetencji dotyczących obsady personalnej zarządów prywatnych rozgłośni.

Jedynym środkiem prawnym dostępnym w tej sprawie - w przypadku twierdzenia o dyskryminacji w zatrudnieniu z uwagi na głoszone poglądy - jest  powództwo do sądu. RPO nie wytacza jednak powództw przeciwko podmiotowi nie wykonującemu władztwa publicznego czy też nie realizującemu zadań publicznych i nie korzystającemu ze środków publicznych.

Ponadto 12 sierpnia 2020 r. sam Piotr Jedliński zadzwonił do Biura RPO informując, że nie oczekuje w swojej sprawie podejmowania działań przez organy państwowe, w tym RPO - podkreślił w odpowiedzi dla wiceministra Marcina Romanowskiego zastępca Rzecznika Stanisław Trociuk.

VII.564.95.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk