Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO pyta Polskie Radio o rozwiązanie współpracy z Agatą Kasprolewicz

Data:
  • W związku z pojawiającymi się w mediach doniesieniami o rozwiązaniu współpracy z redaktorką Agatą Kasprolewicz RPO zwrócił się o przedstawienie informacji w tej sprawie do dyrektor Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej.
  • RPO wyraża zaniepokojenie doniesieniami na temat polityki kadrowej prowadzonej w Jedynce Polskiego Radia.
  • Rzecznik stoi na stanowisku, że decyzje kadrowe w mediach powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o przejrzyste zasady, z poszanowaniem niezależności redakcyjnej dziennikarzy i redaktora naczelnego, konieczne jest również każdorazowo podanie uzasadnienia rozwiązania współpracy z danym dziennikarzem.

Z doniesień medialnych RPO  dowiedział się o rozwiązaniu współpracy z redaktorką Agatą Kasprolewicz. Jak wynika z ustaleń dziennikarzy, mimo deklaracji kierownictwa, że w związku z reorganizacją struktury w redakcji Polskiego Radia nikt nie zostanie zwolniony, Agata Kasprolewicz nie otrzymała przydziału do żadnej z anten. Ponadto, w kwietniu 2019 r. została bez podania powodów odsunięta od prowadzenia w Jedynce audycji „Więcej świata”. Pomimo apelu 77 pracowników stacji do prezesa Polskiego Radia , do tej pory decyzja ta nie została uzasadniona.

RPO: polityka kadrowa dotycząca dziennikarzy powinna być transparentna

Informacja ta wywołuje zaniepokojenie RPO sytuacją dotyczącą polityki kadrowej prowadzonej w Jedynce Polskiego Radia. Zdaniem Rzecznika decyzje kadrowe w mediach powinny być podejmowane wyłącznie w oparciu o przejrzyste zasady, z poszanowaniem niezależności redakcyjnej dziennikarzy i redaktora naczelnego, konieczne jest również każdorazowo podanie uzasadnienia rozwiązania współpracy z danym dziennikarzem. W związku z tym RPO skierował do dyrektor Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej pismo z prośbą o zajęcie stanowiska w niniejszej sprawie i poinformowanie o przyczynach podjętych decyzji kadrowych dotyczących redaktorki Agaty Kasprolewicz.

Zgodnie z art. 14 Konstytucji  Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność prasy i innych środków społecznego przekazu. Natomiast, stosownie do brzmienia art. 54 Konstytucji każdemu – a więc również przedstawicielom prasy – zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji. Cenzura prewencyjna środków społecznego przekazu oraz koncesjonowanie prasy są na mocy Konstytucji RP zakazane. RPO podkreślił w swoim wystąpieniu, że przestrzeganie zasady pluralizmu wewnętrznego, a więc przekazywanie społeczeństwu różnorodnych informacji – w tym również poglądów kontrowersyjnych, czy skłaniających do dyskusji społecznej – ma istotny wpływ na jakość prezentowanych przez media informacji i jest warunkiem wypełniania przez nie swej misji. Rzecznik Praw Obywatelskich przedstawił także obowiązujący media publiczne standard europejski ochrony wolności słowa i pluralizmu politycznego wypowiedzi dziennikarskiej.

VII.564.86.2019

Załączniki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Anna Kabulska
Data:
Operator: Anna Kabulska