Biuletyn Informacji Publicznej RPO

RPO: dlaczego "Trójka" zakończyła współpracę z red. Dariuszem Rosiakiem?

Data:
  • RPO jest zaniepokojony polityką kadrową w Programie Trzecim Polskiego Radia po informacji o nieprzedłużeniu współpracy z red. Dariuszem Rosiakiem
  • Podstawą takich decyzji powinny być wyłącznie przejrzyste zasady, z poszanowaniem niezależności redakcyjnej i z podaniem uzasadnienia
  • Zmiany kadrowe powinny też uwzględniać ich ewentualny wpływ na jakość prezentowanych materiałów

Adam Bodnar spytał dyrektora „Trójki” Tomasza Kowalczewskiego o powody decyzji kadrowej dotyczącej Dariusza Rosiaka, autora audycji „Raport o stanie świata”. Media podały, że nie zawierała ona merytorycznego uzasadnienia.

Temat zmian kadrowych w mediach publicznych wywołuje obawy dotyczące utrzymania wysokiego poziomu standardów dziennikarskiego. W pracy dziennikarza opiniotwórczego szczególnie istotne są bowiem profesjonalizm, doświadczenie i wiedza merytoryczna.

- Zasadny jest postulat, by wszelkie zmiany kadrowe były przeprowadzone z uwzględnieniem ich ewentualnego wpływu na jakość prezentowanych materiałów prasowych – podkreśla RPO. Następstwa braku pluralizmu w mediach są groźne z punktu widzenia swobody wypowiedzi, ponieważ przekładają się na naruszenie praw odbiorców do uzyskiwania rzetelnej informacji na tematy istotne społecznie.

Rzecznik przedstawił także dyrektorowi „Trójki” konstytucyjne oraz międzynarodowe standardy realizowania misji publicznej i poszanowania swobody wypowiedzi w mediach publicznych. Ich ważnym elementem jest obowiązek prezentowania treści o pluralistycznym charakterze.

Przekazywanie społeczeństwu różnorodnych informacji – w tym również poglądów kontrowersyjnych, czy skłaniających do dyskusji społecznej – ma istotny wpływ na jakość prezentowanych przez media informacji. Jest też warunkiem wypełniania przez nie swej misji. Media publiczne powinny stanowić instytucjonalną gwarancję wolności wypowiedzi i pluralizmu środków przekazu społecznego.

Adam Bodnar przypomniał, że Europejski Trybunał Praw Człowieka w sprawie Wojtas-Kaleta przeciwko Polsce wskazał w wyroku z 16 lipca 2009 r., że ze względu na specyfikę zawodu i działanie w interesie publicznym, obowiązek lojalności dziennikarzy wobec pracodawców nie jest tak szeroki, jak ten, który wiąże przedstawicieli innych zawodów, a możliwość ograniczania wolności wypowiedzi dziennikarzy przez pracodawców musi być ograniczona. 

Dziennikarze mają prawo, a nawet obowiązek komentowania spraw o znaczeniu publicznym, w tym także tych odnoszących się do organizacji pracy czy funkcjonowania mediów realizujących misję publiczną.

VII.564.4.2020

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski