Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Decyzje prezeski Polskiego Radia co do Janiny Jankowskiej i Ireny Piłatowskiej. RPO pyta o przyczyny

Data:
  • Media doniosły o decyzji prezeski Polskiego Radia Agnieszki Kamińskiej o usunięciu  Janiny Jankowskiej i Ireny Piłatowskiej z komisji artystycznej i z jury Konkursu Stypendialnego im. Jacka Stwory, organizowanego przez Polskie Radio.

RPO wskazuje, że Janina Jankowska była pomysłodawczynią tego konkursu i kierowała nim od 2004 r. Realizacja reportażu została zawieszona z uwagi na pandemię i ostatni finalista czeka dwa lata na możliwość zaprezentowania swojej pracy.

A rozwiązanie współpracy z Janiną Jankowską nastąpiło krótko po jej krytycznych wobec Polskiego Radia wypowiedziach dotyczących misji publicznej.

To kolejna sytuacja rozwiązania współpracy z dziennikarzami, którzy przedstawiali krytyczne opinie o mediach publicznych. Działanie to budzi wątpliwości co do nieprzypadkowości rezygnacji ze współpracy przez publiczne radio z dziennikarzami, którzy korzystają z konstytucyjnie gwarantowanej wolności słowa (art. 54 Konstytucji).

Zastępca rzecznika praw obywatelskich Stanisław Trociuk prosi prezeskę Polskiego Radia o informację o przyczynach decyzji w tej sprawie.

Odpowiedź Polskiego Radia (pełny tekst poniżej w załączniku)

Wbrew doniesieniom medialnym, jakiekolwiek zmiany w składzie jury Konkursu nie miały miejsca. Uchwała nr 24/VIII/2017 Zarządu Polskiego Radia S.A. z dnia 29 marca 2017 roku, w sprawie powołania jury Konkursu nie została dotychczas uchylona, ani w jakikolwiek sposób zmieniona. Zarządowi Spółki nie są znane przyczyny nieprawdziwych wzmianek na ten temat w mediach branżowych. Jest jednocześnie rzeczą niepokojącą, że tego rodzaju nieprawdziwe i niezweryfikowane doniesienia, stają się podstawą wystąpień Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Inną kwestią jest natomiast skład Komisji Artystycznej, która powołana została w oparciu o obowiązujący od 2017 roku Regulamin Konkursu. Zgodnie z jego treścią, Studio Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia S.A. zapewnia zwycięzcom Konkursu nadzór artystyczny, który sprowadza się do pracy stypendystów pod kierunkiem wzmiankowanej Komisji Artystycznej.

Wymaga zaznaczenia, że tego rodzaju Komisja Artystyczna została sformalizowana po raz pierwszy, a więc podobnie nie może być mowy o jakimkolwiek wyrzucaniu kogokolwiek z jej składu. Decyzja w tym zakresie jest wynikiem tylko i wyłącznie suwerennych decyzji Zarządu Spółki - jako jedynego organizatora Konkursu - oraz pozostaje w zgodzie z obecnie obowiązującym Regulaminem Konkursu. Zważywszy na konieczność stałego i realnego wsparcia stypendystów, w skład Komisji Artystycznej powołane zostały osoby ściśle związane z bieżącą działalnością Studia Reportażu i Dokumentu Polskiego Radia S.A., w tym jego aktualny redaktor naczelny, a także osoby reprezentujące spółki publicznej radiofonii. 

VII.564.63.2021

Załączniki:

Autor informacji: Łukasz Starzewski
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski