Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jakie testy na COVID-19 zwalniają z kwarantanny granicznej? Pytanie na infolinię RPO

Data:

Pani w imieniu swoich pracowników pracujących za granicą, pyta jakie rodzaje testów zwalniają z obowiązkowej kwarantanny po przyjeździe do Polski.

Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U.2021.861 ze zm.) nie wymieniają szczegółowo rodzajów testów, których przedstawienie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej. Powyższe Rozporządzenie wskazuje jedynie na konieczność wykonania „testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2”.

Natomiast zgodnie z informacjami zamieszczonymi przez Głównego Inspektora Sanitarnego, „przy zwolnieniu z kwarantanny honorowane są wyniki testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych)”, zaś „z obowiązku odbycia kwarantanny wjazdowej nie zwalniają natomiast negatywne wyniki testów na obecność przeciwciał anty-SARS-CoV-2 (testy serologiczne oraz kasetkowe)”. Na powyższe wytyczne wskazuje również Straż Graniczna, która powołuje się w tym zakresie właśnie na przywołane wyżej rekomendacje Sanepidu. Więcej informacji można również znaleźć na stronach:

Stan prawny na dzień 26 maja 2021r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także