Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak przetłumaczyć test na koronawirusa z hiszpańskiego, żeby zwalniał z kwarantanny granicznej – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Czy jeśli tłumacz przysięgły przetłumaczy wynik negatywny testu w kierunku koronawirusa z języka hiszpańskiego na polski, to jest to wystarczającą podstawą dla uniknięcia obowiązku kwarantanny?

Zgodnie z § 3. ust 2. pkt 18 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii obowiązku odbycia kwarantanny nie stosuje się w przypadku przekraczania granicy Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Dodatkowo, na postawie ust. 2 pkt 8. tego samego paragrafu przekraczając granicę Rzeczypospolitej Polskiej te osoby są obowiązane przedłożyć funkcjonariuszowi Straży Granicznej wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, o którym mowa w ust. 2 pkt 18, w języku polskim lub w języku angielskim. Wynika z tego, że już w chwili przekraczania granicy należy legitymować się udokumentowanym wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 w języku polskim lub w języku angielskim, w tym tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza. Uzyskanie tłumaczenia wyniku testu, nawet przeprowadzonego przez tłumacza przysięgłego w Polsce dopiero po przekroczeniu granicy będzie spóźnione w stosunku do wymogów rozporządzenia pozwalających na uniknięcie objęcia kwarantanną.

Stan prawny na dzień 5 marca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także