Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Białorusin wracający do Polski na studia jest zwolniony z kwarantanny wjazdowej pod warunkiem, że… nie dostał polskiego obywatelstwa. RPO interweniuje w Straży Granicznej

Data:

Student z polskim i białoruskim obywatelstwem został skierowany na kwarantannę graniczną, kiedy wrócił do Polski na studia. Przepisy zwalniają co prawda z kwarantanny przyjeżdżających do Polski na studia cudzoziemców, ale Straż Graniczna uznała, że student do końca cudzoziemcem już nie jest, bo dostał polskie obywatelstwo.

RPO prosi w imieniu tego studenta o wyjaśnienia Komendanta Głównego Straży Granicznej,

Student zwrócił się do RPO, bo sytuacja była dla niego nowa. Obywatelstwo polskie dostał już w czasie pandemii, w wcześniej, kiedy wracał do Polski na studia mając tylko obywatelstwo białoruskie, z kwarantanny był zwolniony.

Straż Graniczna skierowała go jednak w 2021 r. na kwarantannę powołując się na dwa pandemiczne rozporządzenia rządu (z 26 lutego 2021 r., Dz. U. poz. 447 oraz z 19 marca 2021 r. , Dz. U. poz. 512 ze zm.). Przewidują one zwolnienie z kwarantanny wjazdowej m.in. dla studentów kształcących się w Polsce , lub w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych państwach.  Zdaniem Straży Granicznej w przepisie tym chodzi więc „wyłącznie o cudzoziemców kształcących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub obywateli RP kształcących się w innym państwie”. Ktoś, kto ma obywatelstwo polskie, ale mieszka na Białorusi, musi odbyć kwarantannę wjazdową.

RPO nie zgadza się z taką wykładnią przepisów. Wskazuje, że poprzednie regulacje prawne dotyczące obowiązkowej kwarantanny wjazdowej przewidywały zwolnienie z niej dla osób kształcących się w Polsce i, podobnie jak ma to miejsce obecnie, nie zawężały tego zwolnienia jedynie dla cudzoziemców. Już literalna wykładnia przepisów dotyczących zwolnienia z obowiązku kwarantanny wjazdowej dla studentów wskazuje, że zwolnienie to dotyczy osób studiujących w Polsce, a nie tylko cudzoziemców. Zawężenie kręgu podmiotów zwolnionych z kwarantanny byłby w ocenie RPO działaniem nieracjonalnym, w sposób bezpodstawny różnicującym pozycję studentów w zależności od obywatelstwa w sytuacji, gdy adekwatnym kryterium różnicującym mogłyby być jedynie względy epidemiologiczne.

VII.7033.24.2021

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski