Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jak wjechać do Czech na wizytę lekarską? – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Interesant chce wjechać do Czech na 5 godzin, bo tam się leczy i ma wizytę u lekarza. Czy musi wykonać test i czy po powrocie zostanie na niego nałożona kwarantanna?

Do Czech wjeżdża się teraz po wypełnieniu formularza lokalizacyjnego i z wynikami testu na COVID-19, ale obowiązek ten nie dotyczy wjazdu na czas nieprzekraczający 12 godzin z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub zawodowych (przy okazaniu dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu).

Podróżni z Polski - kraju czerwonego tj. sklasyfikowanego jako o wysokim ryzyku zakażenia COVID-19, mogą wjechać na terytorium Czech wyłącznie w uzasadnionych przypadkach (np. do pracy, na leczenie, z powodów rodzinnych, urzędowych), o ile posiadają negatywny wynik testu na koronawirusa. 

Dla tych osób przyjazd do Czech na okres powyżej 12h wymaga: wypełnienia elektronicznego formularza lokalizacyjnego (https://plf.uzis.cz/) i okazania negatywnego testu PCR wykonanego nie później niż do 72h przed wjazdem lub antygenowego wykonanego nie później niż do 24h przed wjazdem, a następnie poddania się kwarantannie i powtórzenia testu w Czechach do 5 dni od wjazdu (https://www.mvcr.cz/mvcren/imgDetail.aspx?docid=22293714). Wyjazdy w celach turystycznych nie są możliwe. 

Zwolnieniem z obowiązku wypełnienia formularza lokalizacyjnego i testowania na COVID 19 zostali objęci m. in.:

  • pracownicy transportu, za wyjątkiem osób świadczących usługi transportowe przez/z Czech do Niemiec i z powrotem,
  • podróżujący do Czech na okres nieprzekraczający 12h z pilnych powodów zdrowotnych, rodzinnych, biznesowych lub urzędowych, przy okazaniu dokumentu potwierdzającego cel przyjazdu,
  • pracownicy transgraniczni, uczniowie i studenci, którzy w celu wykonywania pracy lub nauki regularnie przekraczają przynajmniej raz w tygodniu granicę z państwem sąsiadującym;
  • dzieci do lat 5;
  • ozdrowieńcy, którzy przechorowali COVID-19, nie mają oznak zachorowania i posiadają zaświadczenie od lekarza, o ile nie upłynęło więcej niż 90 dni od pierwszego pozytywnego testu PCR.

Przydatne linki:

https://www.gov.pl/web/czechy/stan-wyjatkowy-w-republice-czeskiej-zasady-podrozowania

https://www.gov.pl/web/dyplomacja/czechy

Stan prawny na  8 marca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk