Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Jaki test zwalnia z kwarantanny granicznej? – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Jaki rodzaj testu diagnostycznego należy okazać Straży Granicznej przy kontroli granicznej, aby uniknąć skierowania na kwarantannę – gdzie można zdobyć na ten temat informacje?

Stan prawny na dzień: 22.03.2021

Przepisy rozporządzenia nie wymieniają szczegółowo rodzajów testów, których przedstawienie zwalnia z obowiązku odbycia kwarantanny po przekroczeniu granicy państwowej. Straż Graniczna powołuje się w tym zakresie na opinię sanepidu, który zaleca honorowanie testów antygenowych oraz RT-PCR (molekularnych, genetycznych).

Podstawa:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 367).

https://www.gov.pl/web/gis/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego6

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także