Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Przyleciałem z Sycylii, nikt nie sprawdzał na lotnisku testów. Czy jestem na kwarantannie? - Pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Kwarantanna po przekroczeniu granicy państwowej dotyczy osób podróżujących środkami transportu zbiorowego (m.in. transportem lotniczym, kolejowym, autokarowym). Jeśli osoba przekraczająca granicę w powyższy sposób nie przedłożyła dokumentów potwierdzających przynależność do grupy wyłączonej z odbycia kwarantanny, należy zakładać, że została wpisana do systemu i podlega obowiązkowi kwarantanny.

W takiej sytuacji zaleca się kontakt z lokalnym sanepidem, by złożyć wniosek o indywidualne zwolnienie z obowiązku odbycia kwarantanny – można to robić drogą mailową, z dołączeniem dokumentów potwierdzających okoliczności zwalniające z kwarantanny granicznej.

Osoby posiadające numer PESEL mogą sprawdzić stan swojej kwarantanny na stronie IKP:

https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta

Cudzoziemcy fakt objęcia kwarantanną mogą potwierdzić poprzez kontakt z sanepidem. Zaleca się cierpliwość, linia jest regularnie przeciążona.

Infolinia Głównego Inspektora Sanitarnego - 22 25 00 115

Podstawa:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 512 z późn. zm.).

Czy jeśli ktoś nie został przy powrocie z zagranicy do Polski poinformowany o obowiązku kwarantanny ani nie zapytany o wynik testu (a miał przy sobie aktualny negatywny wynik), to czy muszą dowiadywać się dodatkowo, czy może jednak na niej powinni się znajdować.

Z obowiązku poddania się kwarantannie po powrocie do kraju zwolnione są osoby, posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Mówi o tym § 3 ust 2 pkt. 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021 r. (Dz. U. 512 ze zmianami).

Jeśli mamy wątpliwości czy okoliczność ta we właściwy sposób została zarejestrowana przez Straż Graniczną możemy skontaktować się z miejscowym punktem Sanepidu.

Stan prawny na dzień: 30.03.2021

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk