Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy trzyletnie dziecko też musi być testowane, aby mogło skorzystać ze zwolnienia z kwarantanny przy przekraczaniu granicy? – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Tak, bo przepisy nie uzależniają obowiązku kwarantanny od wieku.

Kwestię tę reguluje Odpowiedzi na to pytanie należy szukać w §3 ust. 2 pkt 18 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (Dz. U. 447 z 2021 r.) sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Określa on, że zwolnione z obowiązkowej kwarantanny po przekroczeniu granicy są osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego, przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu. Nie ma w nim rozróżnienia wiekowego dla osób przekraczających granicę, a więc dotyczy on również dzieci, niezależnie od wieku. Brak posiadania negatywnego wyniku testu spowoduje skierowanie na 10-dniową kwarantannę.

Stan prawny na dzień 15 marca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk