Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy negatywny wynik testu na koronawirusa uzyskany PO przekroczeniu granicy zwalnia z obowiązku kwarantanny? – pytanie na infolinię 800-676-676

Data:

Niestety – nie. Test musi być zrobiony przed przekroczeniem granicy.

Zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami osoba przekraczająca granicę państwa zobowiązana jest do odbycia kwarantanny, poza wyjątkami szczegółowo opisanymi w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Osoby, które nie zostały wymienione, podlegają obowiązkowi odbycia 10-dniowej kwarantanny, trwającej 10 dni, licząc od dnia po przekroczeniu granicy (§ 2 ust.18 rozporządzenia).

Rozporządzenie określa, kiedy (poza wymienionymi grupami osób) można uniknąć odbywania kwarantanny. A więc jest to możliwe wobec osób, które:

  • mają zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego p-ko COVID-19 szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w krajach Unii Europejskiej,
  • mają negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy, w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu,
  • zakończyły izolację w warunkach domowych, izolację lub hospitalizację z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy przed dniem przekroczenia granicy.

Tak więc przepisy nie przewidują zwolnienia z kwarantanny po okazaniu negatywnego testu diagnostycznego wykonanego po przekroczeniu granicy.

Na podstawie przepisu §3 ust.4 rozporządzenia decyzję o skróceniu lub zwolnieniu z kwarantanny – w uzasadnionych przypadkach - podejmuje właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu, państwowy inspektor sanitarny.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 5.XII.2008r. o zapobieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – art.34 (Dz.U.2020.1845 t.j. ze zm.)

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26.II.2021r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii - § 2 ust.18, § 3 ust. 14, 18 i 19, § 3 ust.4 (Dz.U.2021.447 t.j.)

Informacje wg. stanu prawnego na dzień 15 marca 2021 r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk

Zobacz także