Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wersje dla Wizytacja Marcina Wiącka na granicy polsko-białoruskiej

Wersja Operacje
10/25/2021 - 15:01 przez Monika Okrasa

Dodano zdjęcie ze spotkania

Bieżąca wersja
10/23/2021 - 11:52 przez Monika Okrasa

Autor informacji: Dyrektor Zespołu ds. Równego Traktowania
Data publikacji: 2021-10-23 11:47:57
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa
Data: 2021-10-27 14:29:39
Opis: Dodano zdjęcie ze spotkania
Operator: Monika Okrasa
Data: 2021-10-25 15:01:13
Operator: Monika Okrasa