FILIPPIDES Jarosław Pikulski

Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na aktualizacji 10 (dziesięciu) sztuk kosztorysów inwestorskich dotyczących etapu III. i IV. modernizacji budynku Biura Rzecznika Praw Obywatelskich zlokalizowanego przy ul. Długiej 23/25 w Warszawie, zgodnie z ofertą handlową Wykonawcy.

Justyna Dziak - Słupska

Przygotowanie dokumentów służących do przeprowadzenia procedury wyłonienia Wykonawcy kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla inwestycji pn. remont węzła cieplnego w budynku przy Alei Solidarności 77 w Warszawie – spełniających zapisy Regulaminu Udzielania Zamówień w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich.