Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kolejna wizytacja RPO na granicy. Rozmowy z cudzoziemcami i z SG; przekazanie zebranych darów

Data:
  • Traktowanie cudzoziemców zatrzymanych przez Straż Graniczną, możliwość ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy i doprowadzanie cudzoziemców do granicy państwowej – były tematem kolejnej wizytacji przedstawicieli RPO
  • W szpitalu w Hajnówce rozmawiali z dwiema cudzoziemkami przebywającymi tam  czwórką dzieci. Szczególne zaniepokojenie budzi sytuacja dwóch chłopców cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe
  • W najbliższym czasie Biuro RPO podejmie kroki ukierunkowane na zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki medycznej i rehabilitacji
  • Cudzoziemcom przekazano też zebrane społecznie m.in.: ciepłe ubrania, buty, koce, śpiwory, produkty żywnościowe i zabawki dla dzieci

8 października 2021 r. dr Hanna Machińska - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcin Sośniak – zastępca dyrektora Zespołu Równego Traktowania, Agnieszka Szmajdzińska – radczyni w Zespole Równego Traktowania oraz Michał Żłobecki – specjalista Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur przeprowadzili kolejne wizytacje ad hoc w związku z rosnącą liczbą osób przekraczających granicę białorusko-polską, w tym w sposób nieuregulowany. 

Przedstawiciele RPO udali się do Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Hajnówce oraz Placówek Straży Granicznej w Narewce i Bobrownikach.

W zainteresowaniu pozostawało traktowanie cudzoziemców zatrzymanych przez funkcjonariuszy SG oraz warunki ich detencji, możliwość ubiegania się o nadanie statusu uchodźcy w Polsce, a także kwestie związane z doprowadzaniem cudzoziemców do granicy państwowej w trybie przewidzianym przepisami rozporządzenia MSWiA z 20 sierpnia 2021 r.

Przedstawiciele RPO, przy udziale trzech ratowników medycznych z Polskiego Czerwonego Krzyża, przekazali cudzoziemcom dary rzeczowe, m.in.: ciepłe ubrania, buty, koce, śpiwory, produkty żywieniowe i zabawki dla dzieci. Reprezentanci PCK udzielili także pomocy medycznej osobom przebywającym w wizytowanych placówkach. 

Biuro RPO kieruje szczególne podziękowania do wszystkich osób, które wsparły prowadzoną 6-8 października zbiórkę darów, w tym do studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, którzy przyłączyli się do akcji. 

W ramach wizyty w szpitalu w Hajnówce pracownicy BRPO spotkali się z dyrektorem oraz przedstawicielami szpitala, omówili też kwestie związane z udzielaniem pomocy medycznej cudzoziemcom przyjmowanym na oddziały szpitalne. 

Zastępczyni RPO i przedstawicielka Zespołu Równego Traktowania odbyły rozmowy z dwiema cudzoziemkami przebywającymi na oddziale pediatrii wraz z czwórką dzieci. Szczególne zaniepokojenie wzbudziła sytuacja dwóch chłopców pochodzenia kurdyjskiego, cierpiących na dziecięce porażenie mózgowe. W najbliższym czasie Biuro RPO podejmie kroki ukierunkowane na zapewnienie dzieciom odpowiedniej opieki medycznej i rehabilitacji.

W placówkach SG w Narewce i Bobrownikach przedstawiciele RPO odbyli rozmowy z kadrą kierowniczą, funkcjonariuszami oraz przebywającymi tam cudzoziemcami. Weryfikacji poddano m.in. realizację prawa do rzetelnej informacji i dostępu do procedury uchodźczej, dostępu do pomocy medycznej i prawnej oraz do kontaktu z tłumaczami. Przeanalizowano również wybraną dokumentację. 

W szczególnym zainteresowaniu pracowników BRPO pozostaje sytuacja i realizacja uprawnień osób faktycznie pozbawionych wolności, będących pod nadzorem Straży Granicznej, którzy zgodnie z przekazanymi informacjami nie zostali zatrzymani, a jedynie "ujęci".

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski