Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Detencja cudzoziemców

W określonych przepisami prawa przypadkach cudzoziemiec, także ubiegający się o ochronę międzynarodową, może zostać umieszczony w prowadzonym przez Straż Graniczną ośrodku strzeżonym, ewentualnie w areszcie dla cudzoziemców.

Najważniejszym problemem systemowym tych ośrodków jest to, że mogą w nich przebywać osoby, które padły w swoim kraju ofiarą tortur. A w takim przypadku przebywanie w zamknięciu pogłębia jeszcze traumę. Poza tym w ośrodkach tych przebywają też dzieci.

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytuje te ośrodki, by przeciwdziałać pogłębianiu się traumy  w wyniku niewłaściwych praktyk czy luk w przepisach.

Liczba wyników: 142