Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pomoc materialna RPO dla cudzoziemców i organizacji pomocowych działających przy granicy polsko-białoruskiej

Data:
  • Ubrania, obuwie, mleko dla dzieci, środki higieny osobistej, słodycze - to pomoc przekazana 23 września 2021 r. przez Biuro RPO cudzoziemcom w placówkach Straży Granicznej oraz organizacjom pomocowym działającym przy granicy polsko-białoruskiej

Tego dnia dr Hanna Machińska - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Przemysław Kazimirski – dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur, Marcin Kusy – jego zastępca oraz Marcin Sośniak – zastępca dyrektora Zespołu Równego Traktowania udali się z pomocą materialną dla cudzoziemców do placówek Straży Granicznej oraz organizacji pomocowych działających przy granicy polsko-białoruskiej.

Przekazano m.in. ubrania, obuwie, mleko dla dzieci, środki higieny osobistej, słodycze. Przedstawicielom RPO towarzyszyli ratownicy medyczni Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy przekazali m.in. koce i śpiwory.

Pomoc materialna został przekazana przedstawicielkom Stowarzyszenia „Łączy nas Granica” w Białymstoku, które skupia funkcjonariuszy i funkcjonariuszki Straży Granicznej, Grupie Granica stacjonującej w Teremiskach oraz bezpośrednio cudzoziemcom przebywającym w Centrum Rejestracji Cudzoziemców na terenie Placówki SG w Połowcach – Czeremsze. Ponadto pracownicy Biura przeprowadzili rozmowy z komendantem tej placówki, cudzoziemcami oraz z funkcjonariuszami pełniącymi służbę.

 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski