Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacje przedstawicieli RPO w jednostkach Straży Granicznej w rejonie objętym stanem wyjątkowym

Data:

W dniach 15–17 września 2021 r. dr Hanna Machińska zastępczyni rzecznika praw obywatelskich wraz z przedstawicielami: Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur (Przemysław Kazimirski dyrektor KMPT, Michał Żłobecki), Wydziału Praw Migrantów i Mniejszości Narodowych w Zespole ds. Równego Traktowania (Marcin Sośniak zastępca dyrektora zespołu, Agnieszka Szmajdzińska) i Wydziału ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy (Tomasz Oklejak naczelnik wydziału, Grzegorz Karaś) w Biurze RPO przeprowadzili równoczesne i niezależne wizytacje jednostek Straży Granicznej podległych Oddziałom SG Podlaskiemu i Nadbużańskiemu. 

Wizytacje ad hoc KMPT ukierunkowane były na sprawdzenie warunków detencji i traktowania osób pozbawionych wolności przebywających w jednostkach podległych Straży Granicznej. 

Działania Wydziału Praw Migrantów BRPO koncentrowały się na ocenie stanu przestrzegania praw cudzoziemców, wobec których Straż Graniczna podejmuje jakiekolwiek czynności związane z wjazdem i pobytem na terytorium Polski.  

Czynności przeprowadzone przez Wydział ds. Żołnierzy i Funkcjonariuszy poświęcone były ocenie warunków pełnienia służby i realizacji praw i obowiązków funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy zawodowych użytych do pomocy SG. 

Wizytujący przeprowadzili czynności kontrolne w następujących placówkach:
•    Placówka SG w Szudziałowie wraz z wchodzącym w jej strukturę Pomieszczeniem dla Osób Zatrzymanych;
•    Placówka SG w Bobrownikach wraz z wchodzącym w jej strukturę Pomieszczeniem dla Osób Zatrzymanych;
•    Placówka SG w Białowieży;
•    Placówka SG w Terespolu wraz z wchodzącym w jej strukturę Pomieszczeniem dla Osób Zatrzymanych.

W ramach prowadzonych czynności pracownicy BRPO m.in. dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, rozmawiali także z cudzoziemcami tam przebywającymi. Przedstawiciele RPO odbyli również spotkania z płk. Andrzejem Jakubaszkiem komendantem Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej i jego zastępcą ds. logistyki płk. Stanisławem Supińskim, poświęcone aktualnej sytuacji na granicy polsko – białoruskiej, związanej z wprowadzeniem stanu wyjątkowego. 

Ponadto przedstawiciele RPO przeprowadzili wizytę ad hoc w okolicach miejscowości Usnarz Górny.
 

Autor informacji: Zastępczyni RPO Hanna Machińska
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Monika Okrasa