Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Kolejna akcja pomocy humanitarnej RPO i wizytacja na granicy 

Data:
  • Po raz kolejny przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich zorganizowali akcję pomocy humanitarnej dla cudzoziemców przebywających w placówkach Straży Granicznej
  • W ramach wizytacji placówek Straży Granicznej rozmawiali m.in. z trzyosobową rodziną cudzoziemców, zatrzymanych w Narewce

30 września 2021 r. dr Hanna Machińska - zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich, Marcin Sośniak – zastępca dyrektora Zespołu Równego Traktowania, Agnieszka Szmajdzińska – radczyni w Zespole Równego Traktowania oraz Marcin Kusy – zastępca dyrektora Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur udali się z pomocą humanitarną dla cudzoziemców przebywających w placówkach SG. Towarzyszył im ratownik medyczny oraz pielęgniarz Polskiego Czerwonego Krzyża, którzy przekazali m.in. koce,  śpiwory, wyprawki dla dzieci.

Ponadto pracownicy BRPO przeprowadzili wizytacje w Centrum Rejestracji Cudzoziemców w placówkach SG w Dubiczach Cerkiewnych i w Michałowie. Oglądali m.in. wybrane pomieszczenia,  rozmawiali z przebywającymi tam cudzoziemcami, w tym z rodzinami z dziećmi w wieku od 4 miesięcy do 15 lat oraz funkcjonariuszami pełniącymi służbę. Uczestniczyli też w przekazaniu przez cudzoziemca funkcjonariuszom SG deklaracji zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej.

W placówce SG w Michałowie przedstawiciele RPO zostali poinformowani przez organizacje pomocowe o rodzinie cudzoziemców, która przebywała w pobliskim lesie. Wizytujący udali się w to miejsce, gdzie czekała trzyosobowa rodzina wraz z przedstawicielkami NGO. Rodzinie została udzielona niezbędna pomoc materialna przez pracowników BRPO i przedstawicieli PCK. Ratownik i pielęgniarz PCK przeprowadzili rozpoznanie medyczne. Rodzina udzieliła pełnomocnictwa prawnego przedstawicielce NGO.

Na miejsce została wezwana Straż Graniczna, która przewiozła rodzinę do placówki SG w Narewce. Do jednostki udali się również przedstawiciele Rzecznika. Straż Graniczna odmówiła jednak wstępu pełnomocniczce prawnej rodziny oraz ratownikom Polskiego Czerwonego Krzyża. W obecności pracowników Biura RPO rodzina złożyła funkcjonariuszowi SG deklarację zamiaru złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej, co zostało odnotowane w formie notatki służbowej.

 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski