Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wizytacja KMPT ad hoc w miejscach pozbawienia wolności pozostających pod nadzorem Straży Granicznej w Szudziałowie, Bobrownikach, Białowieży i Terespolu.

Data
,

W dniach 15–17 września 2021 r. dr Hanna Machińska zastępczyni rzecznika praw obywatelskich wraz z przedstawicielami KMPT przeprowadzili wizytacje jednostek Straży Granicznej podległych Oddziałom SG Podlaskiemu i Nadbużańskiemu. 

Wizytacje ad hoc KMPT ukierunkowane były na sprawdzenie warunków detencji i traktowania osób pozbawionych wolności przebywających w jednostkach podległych Straży Granicznej. 

Wizytujący przeprowadzili czynności kontrolne w następujących placówkach:
•    Placówka SG w Szudziałowie wraz z wchodzącym w jej strukturę Pomieszczeniem dla Osób Zatrzymanych;
•    Placówka SG w wraz z wchodzącym w jej strukturę Pomieszczeniem dla Osób Zatrzymanych;
•    Placówka SG w Białowieży;
•    Placówka SG w Terespolu wraz z wchodzącym w jej strukturę Pomieszczeniem dla Osób Zatrzymanych

W ramach prowadzonych czynności pracownicy BRPO m.in. dokonali oglądu wybranych pomieszczeń, rozmawiali także z cudzoziemcami tam przebywającymi.

Przedstawiciele RPO przeprowadzili wizytę ad hoc w okolicach miejscowości Usnarz Górny.
 

Autor informacji: Dyrektor Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Grażyna Kalisiewicz