Zawartość

Art. 56 - Prawo do azylu oraz status uchodźcy

 • opis kategorii - Art. 56 - Prawo do azylu oraz status uchodźcy
  1. Cudzoziemcy mogą korzystać z prawa azylu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w ustawie.
  2. Cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej poszukuje ochrony przed prześladowaniem, może być przyznany status uchodźcy zgodnie z wiążącymi Rzeczpospolitą Polską umowami międzynarodowymi.

  CO TO ZNACZY?

  Status azylanta lub uchodźcy mogą uzyskać jedynie cudzoziemcy (obywatele innych państw lub bezpaństwowcy). Osoby te znajdują się pod władzą Rzeczypospolitej i z tego powodu korzystają z praw i wolności zapewnionych w Konstytucji.

  Statusu azylanta lub uchodźcy nie uzyskuje się automatycznie, należy się o niego ubiegać przed organami państwa (powody i procedurę – która musi być również zgodna z zasadami konstytucyjnymi – określa ustawa lub umowa międzynarodowa).

 • Liczba całkowita wyników: 96

  Formularz wyszukiwania

  Data początkowa
  Data końcowa
  Subskrybuj Art. 56 - Prawo do azylu oraz status uchodźcy