Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy test na covid po przekroczeniu granicy zwalnia z kwarantanny? – pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Tak, wykonanie testu w kierunku SARS-CoV-2 oraz legitymowanie się negatywnym wynikiem testu przed przekroczeniem granicy będzie zwalniało z obowiązku odbycia kwarantanny.

Kwarantanna graniczna – trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po przekroczeniu granicy.

Zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2021 roku, zmieniającym rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, na podstawie § 3 pkt. 19  z obowiązku odbycia kwarantanny są zwolnione osoby posiadające negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanego przed przekroczeniem granicy w okresie 48 godzin, licząc od momentu wyniku tego testu.

Ustawodawca nie określił w rozporządzeniu, jaką metodą musi być wykonany test, wskazane jest jedynie, że informacja na temat wyniku, musi być w języku polskim lub angielskim.

W przypadku pytań o COVID-19 albo wyjaśnienia statusu kwarantanny można dzwonić pod numer głównej infolinii Centrum Kontaktu Państwowej Inspekcji Sanitarnej +48 22 25 00 115; lub szukać informacji na: www.gov.pl/koronawirus

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk