Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Czy małe dzieci muszą mieć testy na granicy? - pytanie z infolinii Rzecznika Praw Obywatelskich

Data:

Czy małe dzieci (do 2. roku życia) muszą robić testy wracając z rodzicami z zagranicy na 48h przed przyjazdem do RP?

Zgodnie  § 3 ust 2 pkt 18  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. (w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii) osoby z negatywnym wynikiem testu w kierunku SARS-CoV-2 zrobionego w czasie 48 godzin przed przekroczeniem granicy, są zwolnione z kwarantanny granicznej. Przepis nie wyłącza dzieci do lat 2, w związku z tym muszą mieć test, albo trafią na kwarantannę.

Z obowiązku odbycia kwarantanny granicznej  zwolnione są dzieci :

  • członków misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego;- §3ust.2 pkt 3 cyt. rozporządzenia,
  • dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunów, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem -§3 ust.2 pkt 6. cyt. rozporządzenia. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.( art. 31ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe )

Stan prawny na dzień 1 marca 2021r.

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk