Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Wracam z Dominikany i lepiej wiem, czy mam mieć kwarantannę – pytania na infolinię 800-676-676

Data:

Pani zgłasza zastrzeżenia co do obowiązku kwarantanny przy powrocie do Polski z Dominikany. Uważa, że i ona i członkowi jej rodziny są już ozdrowieńcami, bo mieli okres złego samopoczucia i wtedy się izolowali. Nie, nie kontaktowali się z lekarzem i nie robili testu.

Przekroczenie granicy Polski oznacza konieczność poddania się kwarantannie (rozporządzenia z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii). Okres kwarantanny trwa 10 dni, licząc od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy.

Obowiązek tzw. kwarantanny granicznej, która obowiązywał początkowo od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. został wydłużony do 31 stycznia br.

Według § 8 ww. rozporządzenia z obowiązku odbycia kwarantanny może być zwolniona osoba, która zakończyła hospitalizację, odbywanie izolacji lub izolacji w warunkach domowych, z powodu stwierdzenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, a także osoba zaszczepiona przeciwko COVID-19.

Okoliczność bycia ozdrowieńcem COVID-19 musi być potwierdzona informacją o hospitalizacji lub  objęciu izolacją w warunkach domowych, która jest umieszczona w systemie teleinformatycznym ochrony zdrowia.

Nadmienić należy,  że Rzecznik Praw Obywatelskich w wystąpieniu do Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 czerwca 2020 r. wskazał, że taka kwarantanna jest niezgodna z ustawą epidemiczną. Sam fakt przekroczenia granicy nie uzasadnia bowiem zarządzenia kwarantanny, gdyż ustawa wymaga, aby nastąpił kontakt z osobą zakażoną. Ten pogląd przedstawił RPO także wnosząc skargę kasacyjną w dniu 21 stycznia br. od wyroku WSA w Kielcach (VII.565.510.2020). Został on już potwierdzony w orzecznictwie sądowym (wyrok WSA we Wrocławiu z dnia 25 listopada 2020 r., sygn. akt IV SA/Wr 284/20) wydany po rozpoznaniu skargi RPO.

 

Autor informacji: Wydział Przyjęć Interesantów
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk