Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Osoby pozbawione wolności, KMPT

Osoby pozbawione wolności w wyniku wyroku sądu odbywają w ten sposób karę. To nie znaczy jednak, że tracą wszystkie prawa. Wręcz przeciwnie, także w miejscu pozbawienia wolności prawa te muszą być respektowane ze względu na godność osoby ludzkiej, ale także dlatego, że po odbyciu kary osoby te wrócą do społeczeństwa.

RPO jest obowiązany reagować na skargi osób pozbawionych wolności i sprawdzać ich zasadność.

Trzeba pamiętać, że miejsca pozbawienia wolności to nie tylko jednostki penitencjarne. To także szpitale psychiatryczne czy domy pomocy społecznej (można tam trafić na podstawie wyroku sądu). Są to miejsca zamknięte, a więc takie, w których łatwiej dochodzi do przemocy,  okrutnego i okrutne i nieludzkiego traktowania a także tortur.

Aby temu przeciwdziałać, kraje-sygnatariusze Konwencji ONZ o zakazie tortur powołują o siebie tzw. Krajowe Mechanizmy Prewencji Tortur (KMPT), których pracownicy regularnie i w sposób niezapowiedziany wizytują wszystkie miejsca pozbawienia wolności

Polski KMPT działa w ramach Biura Rzecznika i zapobiega nieszczęściu -  interweniuje, zanim dojdzie do złamania prawa wskazując, jak je lepiej stosować lub poprawić

Liczba wyników: 1867