Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Izby wytrzeźwień

Izby wytrzeźwień są miejscami, gdzie ludzie zatruci alkoholem trafiać mogą w różnym stanie zdrowia. Także dlatego Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur sprawdza, czy pozbawione sposób postępowania, procedury i prawu nie naruszają praw osób pozbawionych tam wolności.

Liczba wyników: 73