Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Domy pomocy społecznej i placówki opieki całodobowej

Domy pomocy społecznej – realizujące obowiązek państwa w opiece nad osobami, które takiego wsparcia wymagają –to tylko część instytucjonalnej pomocy dla osób niesamodzielnych.

Obok nich, na podstawie ustawy o pomocy społecznej - działają też placówki komercyjne (jest ich w Polsce prawie 500, podczas gdy DPS-ów jest prawie 800).

We wszystkich tych miejscach mogą przebywać osoby, które ze względu np. na stan zdrowia  nie mogą ich opuścić.

Z tego względu Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytuje te miejsca sprawdzając, czy praktyka lub nieżyciowe przepisy nie zwiększają ryzyka dla nieludzkiego i poniżającego traktowania a nawet tortur.

Do 2017 r. Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur zajmował się tylko państwowymi Domami Pomocy Społecznej. Jednak ujawniane w mediach przypadki naruszeń praw człowieka w placówkach komercyjnych, od 2017 r. RPO wspiera te także te placówki.

Rzecznik Praw Obywatelskich zwraca uwagę, że we wszystkich placówkach, które mogą sprawować opiekę nad osobami niesamodzielnymi, należy wypracowywać standardy, jak tę opiekę pełnić, oraz upowszechniać wskazówki, jakich błędów unikać. Równocześnie trzeba podejmować starania, aby osoby niesamodzielne nigdy nie trafiały do miejsc do tego nieprzygotowanych, w tym do wspomnianych noclegowni (o czym niedawno informowały media).

Warto o tym pamiętać czytając raporty powizytacyjne Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur.

Liczba wyników: 317