Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Detencja nieletnich

Młodzi ludzie przebywają w miejscach pozbawienia wolności. To młodzieżowe ośrodki wychowawcze, policyjne izby dziecka, zakłady poprawcze i schroniska dla nieletnich.

We wszystkich tych miejscach mogą pojawić się wizytatorzy Krajowego Mechanizmu Prewencji Tortur. Ich celem jest wychwytywanie wszystkich praktyk, zjawisk i nieścisłości prawa, które mogą prowadzić do tortur, okrutnego i poniżającego traktowania.

Liczba wyników: 278