Biuletyn Informacji Publicznej RPO

KOZZD Gostynin

Problemy Krajowego Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie i jego mieszkańców. 

Na mocy specjalnej ustawy z 22 listopada 2013 r. osoba, która odbyła karę, ale ze względu na zaburzenia psychiczne stwarza zagrożenie dla życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, może zostać bezterminowo umieszczona w Krajowym Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie. Funkcjonuje on jako podmiot leczniczy podlegający Ministrowi Zdrowia, gdzie osoby te są poddawane terapii. 

Liczba wyników: 97