Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Zakłady opiekuńczo-lecznicze

Do zakładów opiekuńczo-leczniczych przyjmowane są osoby, które nie są w stanie się same sobą zająć - - ich sprawność ruchowa w międzynarodowej skali Barthel oceniana jest na mniej niż 40 (Skala Barthel pomaga określić i opisać, jakie czynności chory może wykonywać sam i w jakim zakresie potrzebuje pomocy).

Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytuje te zakłady od 2017 r. po to, by nie dopuszczać do zachowań mających cechy tortur, okrutnego i nieludzkiego traktowania – mogą one się zdarzać w każdym miejscu zamknięcia.

Liczba wyników: 43