Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Szpitale psychiatryczne

Do szpitali psychiatrycznych ludzie mogą trafić nie tylko za swą zgodą, ale także na podstawie decyzji sądu - w ramach środka zabezpieczającego (dotyczy to sytuacji, gdy sprawca czynu karalnego w trakcie jego popełniania nie był poczytalny), oraz kiedy nie wyrażają zgody na umieszczenie w szpitalu, ale leczenie jest konieczne ze względu na zagrożenie, które stwarzają dla siebie i innych.

Dlatego Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur wizytuje szpitale przeciwdziałając okrutnemu i poniżającemu traktowaniu a także torturom.

Liczba wyników: 117