Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Policja i żandarmeria

Przemoc i tortury, okrutne i nieludzkie traktowanie  – choć są zakazane, zdarzają się zwłaszcza tam, gdzie „nikt nie widzi”. Zatem nie tylko w ciemnej ulicy, nie tylko w więzieniach i aresztach, ale także na komisariatach policji i pomieszczeniach dla osób doprowadzonych w celu zatrzymania.

Wizytuje je prewencyjnie Krajowy Mechanizm Prewencji Tortur (KMPT) – eksperci (prawnicy, pedagodzy, socjolodzy, lekarze oraz eksperci w dziedzinie medycyny) badający sytuację w miejscach, gdzie ludzie przebywają bez swojej woli.

Liczba wyników: 328