Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Rozwód nie jest dramatem. Konflikt między rozwodzącymi się rodzicami - jest. Spotkanie RPO w Stowarzyszeniu Rodzin Pelikan w Gdańsku

Data:
Tagi: kalendarium

Stowarzyszenie Rodzin „Pelikan" w Gdańsku stara się przeciwdziałać cierpieniom dzieci, których rodzice się rozwodzą. Chce spowodować, by dziecko w obliczu rozpadu swojej rodziny było dostrzeżone i chronione.

Stowarzyszenie zostało utworzone w roku 2000 jako ośrodek szkolenia, zawiązywania i wsparcia rodzin adopcyjnych i zastępczych. Od czterech lat, kiedy zmieniła się ustawa o pieczy zastępczej, nie jest już ośrodkiem adopcyjnym, ale wspiera  nadal rodziny potrzebujące pomocy bazując na projektach realizowanych z funduszu Miasta Gdańska, wpłatach z 1% oraz darowiznach. Pieniądze przeznaczane są m.in. na pomoc psychologiczną, mediacje, warsztaty, szkolenia.

Wizyta Adama Bodnara w Ośrodku organizowana była w ramach programu spotkań regionalnych RPO na Pomorzu. Rzecznik spotyka się w ich ramach z organizacjami pozarządowymi i obywatelami, a także odwiedza miejsca ważne dla poszanowania praw człowieka. Ochrona praw dzieci w postępowaniu rozwodowym jest przedmiotem wspólnych działań RPO i Rzecznika Praw Dziecka.

W czasie spotkania członkinie „Pelikana” opowiadały, jak doświadczenie w pomocy dzieciom i rodzinom zastępczym, a także w okołorozwodowych dramatach rodzin obudziło w nich ogromną potrzebę i chęć podjęcia działań w celu ochrony dzieci, które wobec rozstania rodziców pozostają bezradne.

W tych sytuacjach  niewielki procent rodziców potrafi wspomóc swoje dzieci. Środowisko specjalistów zaangażowanych w rozwodowe batalie także nie zawsze działa na rzecz dziecka.

Mając na uwadze krzywdę dzieci i bezradność dorosłych "Pelikan" prowadzi rozmowy z adwokatami, sędziami rodzinnymi, psychologami, dziennikarzami, które zaowocowały pomysłem zorganizowania kampanii społecznej "Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć". Rozmowy w mediach, bilbordy w mieście, szkolenia aplikantów i adwokatów, "rozwodowy drogowskaz" dla rodziców to działania, które w znaczący sposób mogą wpłynąć na "humanizację" rozwodów oraz na zwiększenie świadomości rodziców.

„Pelikan” chciałby wspierać rodziny m.in.:

  • szkołą dla rodziców w konflikcie. Rodzice mogliby się dowiedzieć, jakie potrzeby ma dziecko (z wykorzystaniem doświadczeń przy wspieraniu rodzin zastępczych, którym „Pelikan” uświadamia znaczenie więzi, poczucia bezpieczeństwa i doświadczenia straty). Taka szkoła pozwala zrozumieć zalety mediacji w sporze;
  • rozmowami  z przedstawicielami służb publicznych – sędziami rodzinnymi, adwokatami, pedagogami, kuratorami, policjantami, bo bez ich pomocy łatwo przegapić problemy dziecka wynikające z rozwodu rodziców i nie rozumieć konsekwencji rozgrywek o dziecko w procesie rozwodowym. Służby publiczne mogłyby informować o tym rodziców. Pytanie, jak doprowadzić do tego, by takie informacje były częścią procedury rozwodowej;
  • wspieraniem adwokatów w tym, by nie skupiali się koniecznie na „wygraniu” sprawy dla jednej ze stron, lecz szukali innych narzędzi rozwiązania konfliktu ze względu na dzieci.

Kampania organizowana jest w roku 2017 przy udziale Miasta Gdańska, Okręgowej Rady Adwokackiej, Stowarzyszenia Sędziów Rodzinnych w Polsce oraz Wydziału Psychologii UG.

 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk