Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Najważniejsze problemy organizacji pozarządowych w Częstochowie. Spotkanie regionalne RPO.

Data:
,
Tagi: kalendarium

Na spotkanie w Częstochowie w Ośrodku Promocji Kultury Gaudemater przyszło 20 osób, przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Dzielenie pieniędzy na działania społeczne

Zdaniem jednego z uczestników spotkania pieniądze na działania społeczne dzielone są niesprawiedliwe, bo kilka organizacji przedstawia kilka podobnych projektów na tę samą kwotę i zgarnia całą pulę (pokazuje dokumenty). Jego zdaniem wygląda to na oszustwo.

RPO: Ale z Pana dokumentów wynika, że w ramach konkursu na klubiki dziecięce nie można było złożyć oferty na cały region, tylko po kolei na kolejne miejscowości. Projekt był więc taki sam, koszty takie same – stąd powtarzające się wnioski organizacji, które zajmują się takimi działaniami. Tu naprawdę nie widać nadużycia.

Uczestnik: Jednak działania organizacji pozarządowych należy uregulować.

RPO: Odnosi się Pan do sporu, który toczy się w Polsce. Konstytucja gwarantuje nam wolność zrzeszania. Każdy może się organizować, podejmować działalność i zbierać na to fundusze. Chodzi o to, by podział publicznych środków następował na  jasnych zasadach, w konkursie. Inne regulacje naprawdę nie są moim zdaniem potrzebne.  One nie poprawią sytuacji, raczej można się obawiać, że ustawa o Narodowym Instytucie Wolności nadzorującym podział pieniędzy dla organizacji pozarządowych działalność trzeciego sektora pogorszy.

- To jak się bronić?

RPO: Trzeba się przyglądać, być aktywnym.

- W Częstochowie współpraca z organizacjami pozarządowymi dobrze wychodzi. Władze samorządowe nas wspierają, monitorują (bo zawsze można projekt poprawić), wiele zadań przekazały nam do realizacji.

Piecza zastępcza

Mamy informacje, że ustawa o pieczy zastępczej ma być zmieniona. Czy to prawda? Czy może Pan sprawdzić, czy nasze postulaty będą uwzględnione?

RPO: Jeśli Państwo przekażecie nam postulaty, to Rzecznik wystąpi z pytaniem do Ministerstwa Rodziny i Pracy.

Domy dziecka

Rozumiemy, że docelowo domy dziecka powinny zniknąć. Ale teraz ciągle są potrzebne. Nasze domy w ciągu dwóch lat przyjęły 60-cioro dzieci. A mamy ciągle kłopoty:

Nasze dzieciaki nie mają prawa do 500 + (RPO: Tak, wiem. Występowałem w tej spawie po spotkaniu we Wschowie , rząd postulatu nie przyjął. Chyba trzeba to ponowić.)

Utrudniony jest dostęp do adopcji zagranicznej. Zgadzamy się, że procedury trzeba poprawić i uszczelnić. Ale niedobrze jest, kiedy dzieci, w sprawie których jest już zgoda sądu na adopcję zagraniczną, czekają miesiącami na ostateczne dokumenty na wyjazd.

Mamy kłopoty we współpracy z sądami rodzinnymi. Ich decyzje krzywdzą dzieci.

Amazonki

Kobiety po mastektomii nie czują się w pełni sprawne. To nie jest tak, że leczenie nowotworu kończy się po chemioterapii. Tymczasem wielu pacjentkom odbierane są na tym etapie prawa do renty. Nie mogą jednak wrócić do pracy, bo dawni pracodawcy już ich nie chcą, bo zdają sobie sprawę z kłopotów zdrowotnych. Tymczasem choruje coraz więcej młodych kobiet. One naprawdę mają kłopoty.

RPO: OK, sprawie musimy się przyjrzeć tak jak to zrobiliśmy w przypadku osób chorujących na łuszczycę. Warto też zabrać głos na Kongresie Osób z Niepełnosprawnościami, który będzie juz w przyszłym tygodniu.

Harcerze

Szkoły bywają niechętne działalności harcerskiej – powodem są obawy o bezpieczeństwo uczniów i przekonanie, że w zajęciach szkolnych zawsze musi być obecny pełnoprawny opiekun.  Tymczasem harcerze tak nie działają. Zajęcia prowadzi zastępowy – osoba niepełnoletnia ale przeszkolona.

RPO: Rzecznik nie może wspierać jednych organizacji kosztem drugich. A organizacji, które chciałyby działać na terenie szkoły, jest zapewne dużo.

Dyrektor Barbara Imiołczyk: Możecie jednak Państwo szukać porozumienia z władzami samorządowymi. To  samorząd jest organem prowadzącycm szkoly.

Mediacja

W sporach zbiorowych mediacje są obowiązkowe, a w rodzinnych nie. Czy nie warto pomyśleć o zmianie przepisów?

Rodziny z dziećmi z niepełnosprawnościami

Rodzice dziecka z niepełnosprawnościami mogą liczyć na pomoc (zajęcia dla dzieca, miejsce, gdzie może ono spędzać czas), dopóki dziecko jest w wielku szkolnym. Ale później jest bardzo źle, cała opieka spada na barki rodzin (problem zgłaszany w wielu miejscach w kraju).

Pomoc osobom z uzależnieniami

Na skierowanie na terapię do placówki odwykowej zbyt długo się czeka. Efekt jest taki, że osoba już przekonana do tego, by zmienić życie, traci tę motywację.

 

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk