Biuletyn Informacji Publicznej RPO

O prawach dziecka w rozwodzie. Konferencja w Gdańsku z udziałem RPO

Data:

„Dziecko w rozwodzie. Dostrzec. Zrozumieć. Wesprzeć” to hasło kampanii organizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Pelikan. 16 listopada w Gdańsku odbyła się konferencja podsumowująca akcję. W wydarzeniu wziął udział rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar. Wśród uczestników gdańskiej konferencji byli m.in. adwokaci, sędziowie, psycholodzy, przedstawiciele służb publicznych.

Co roku prawie 70 tysięcy par decyduje się na rozwód. Brakuje ogólnopolskich danych, które wskazywałby jak wielu dzieci dotyka rozstanie rodziców. Eksperci ze Stowarzyszenia Rodzin Pelikan prognozują, że można mówić o tysiącach dzieci, którym każdego roku rozpada się bezpieczny świat. W czasie rozwodów bardzo często pojawiają się negatywne emocje, poczucie krzywdy, żalu. Rodzice zapominają, że pomiędzy nimi jest bezbronne dziecko.

W przypadku rozejścia się rodziców sytuacja jest niezwykle skomplikowana, bo - po poza emocjami - państwo, reprezentowane przez sprawujące wymiar sprawiedliwości sądy, musi brać pod uwagę nieraz sprzeczne stanowiska dotychczasowych partnerów co do dalszych losów dziecka, co do jego miejsca zamieszkania, wyboru szkoły, pieczy sprawowanej przez rodziców.

Należy pamiętać, że rodzice i sąd powinny wziąć też pod uwagę stanowisko samego dziecka, jego przekonania i prawa. Także jego wiek, stopień rozwoju umysłowego oraz dojrzałość. Ważnym elementem tego typu postępowań powinno być wysłuchanie dziecka. Sąd powinien rozważyć, czy skorzystać z pomocy biegłych, posiadających wiadomości specjalne w zakresie potrzeb emocjonalnych dziecka.

Coraz częściej dla rodziców pozostających w konflikcie okołorozwodowym powstaje oferta warsztatów pozwalających przenieść uwagę z konfliktu na sytuację dziecka. Upowszechnienie się takiej oferty, przekazanie informacji o niej do sądów rodzinnych, a także poinformowanie o takiej możliwości podczas szkolenia sędziów i asesorów z pewnością pomogłoby w zmniejszeniu temperatury licznych sporów. Tego typu warsztaty powinny być prowadzone przez  zespół specjalistów (prawników, psychologów, ekonomistów, socjologów, etc.). Przyczyn kryzysu małżeńskiego jest bowiem zazwyczaj wiele, potrzebne jest więc kompleksowe podejście.

 

Autor informacji: Justyna Z@recka
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk