Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Co jest dla RPO najtrudniejsze? Adam Bodnar rozmawia z uczniami w II Liceum Ogólnokształcącym w Gdyni

Data:
Tagi: kalendarium

Od początku kadencji przyjąłem założenie, by przyglądać się problemom z zakresu praw człowieka z bliska. Bo jeśli się nie zobaczy, nie wysłucha konkretnej osoby, to trudno znaleźć energię, by potem problem rozwiązać  - mówił uczniom II LO w Gdyni Adam Bodnar.

Rzecznik skupił się na programie spotkań regionalnych, w ramach którego odbyła się wizyta, bo uczniowie zapewnili go, że znają generalnie kompetencje RPO i nie trzeba im tego objaśniać.

- Dlatego jeździmy po Polsce (rzecznik i jego współpracownicy)-  starając się co miesiąc odwiedzić kilka miejscowości w jednym województwie. Chcemy dowiedzieć się, co tam ludzi dręczy, jak RPO może pomóc. To na podstawie tego, co nam ludzie mówią na spotkaniach regionalnych, prawnicy Biura RPO mogą podejmować sprawy. Warto pamiętać, że istotą działania Rzecznika Praw Obywatelskich są niewidoczne z centrum władzy sprawy zwykłych ludzi – mówił  Adam Bodnar.

- Rozmawialiśmy np. z mieszkańcami wsi, koło której wyrastają fermy zwierząt hodowlanych. Opowiedzieli nam o pladze much i myszy, które mnożą się w sąsiedztwie takich ferm. Przez to w nocy do pułapek można złapać w domu 16 myszy. To teraz już rozumiecie, na czy polega problem, prawda? – tłumaczył rzecznik praw obywatelskich.

W spotkaniu wziął udział senator Sławomir Rybicki, który współpracuje ze szkołą od kilkunastu miesięcy realizując przedsięwzięcia służące edukacji obywatelskiej.

Uczniowie pytali m.in. o:

- Jak polski RPO współpracuje z ombudsmanami z innych krajów?

- Jakie znaczenie mają dla RPO naciski i krytyka władz (krytyka nigdy nie jest problemem, problemem dla nas wszystkich jest jednak paraliż Trybunału Konstytucyjnego)?

- Jaki był najtrudniejszy problem, z jakim miał pan do czynienia? (obrona Trybunału Konstytucyjnego. Nikt w Polsce nie wpadłby dwa lata temu na to, że rząd nie opublikuje wyroków Trybunału… Do tego nie umieliśmy wyjaśnić opinii publicznej, jak ważne są instytucje powołane do obrony praw obywateli).

- Jak RPO dba o prawa osób homoseksualnych?

- Jak RPO może pomóc Polakom mieszkającym za granicą?

- Jak RPO działa na rzecz kobiet i zasady równości?

- Na  co się skarżą w Polsce więźniowie?

- Czy i jak RPO pomaga osobom, które wzięły kredyty „frankowe”?

II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Adama Mickiewicza w Gdyni

popularnie zwane „Dwójką” już 86 lat uczestniczy w życiu gdyńskiej społeczności.

Uczniowie szkoły angażują się w projekty obywatelskie takie jak budżet obywatelski, projekty społeczne, spotkania ze świadkami historii, projekty związane z między innymi podtrzymywaniem pamięci o żołnierzach AK.

Szkoła współpracuje z Uniwersytetem Gdańskim (umowa z Wydziałem Prawa – patronat nad klasami o profilu prawniczym), Akademią Morską, WSAiB, Akademią Marynarki Wojennej, Politechniką Gdańską, Sądem Okręgowym w Gdańsku oraz Okręgowa Izbą Radców Prawnych.

Poza trwającą od ponad 26  lat wymianą międzynarodową ze Szwecją oraz wymianami z Francją i Belgią szkoła przystąpiła do europejskiego programu Erasmus+, w ramach którego kilka razy w roku młodzież bierze udział w międzynarodowych konferencjach młodzieżowych w Hadze.

Dwójka jest szkołą szczególną, mocno wpisaną w historię miasta także poprzez wybitnych absolwentów.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk