Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkanie Adama Bodnara w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim w Gdańsku

Data:
Tagi: kalendarium

O działaniach Zrzeszenia, relacjach z samorządem i władzami, o tym, jak tożsamość kaszubską łączy się z tożsamością polską (i jak się to uwidocznia w urzędowych statystykach i spisach), dostępie do mediów (ustawowa obietnica, która w praktyce nie funkcjonuje) i edukacji w języku mniejszości i regionalnym opowiadali rzecznikowi praw obywatelskich członkowie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.  Wizyta Adama Bodnara w Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskim została zorganizowana w ramach programu spotkań regionalnych RPO na Pomorzu. RPO spotyka się w ich ramach z organizacjami pozarządowymi i obywatelami, a także odwiedza miejsca ważne dla poszanowania praw człowieka.

Zrzeszenie powstało 1956 r. Jest dziś nowoczesnym stowarzyszeniem mającym status organizacji pożytku publicznego, podmiotem o rozbudowanych strukturach (68 oddziałów), jedną z największych organizacji pozarządowych w Polsce i największą w historii ruchu kaszubskiego. Prezesem jest prof. Edmund Wittbrodt.

Do celów statutowych ZKP należy: wszechstronny rozwój Kaszub, Kociewia, Borów i całego Pomorza, kształtowanie demokratycznych stosunków w życiu regionu, rozwijanie kaszubsko-pomorskiej myśli społecznej i politycznej, kultywowanie i rozwijanie specyfiki kulturowej Pomorza, szerzenie w społeczeństwie (szczególnie wśród młodzieży) znajomości tradycji kaszubsko-pomorskich.

Przy władzach naczelnych nieprzerwanie od 1962 r. działa Klub Studencki „Pomorania" (w Gdańsku i Toruniu), który przygotowuje młodych ludzi do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym regionu i kraju.

Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie jest organizatorem bądź współorganizatorem konkursów, seminariów, konferencji, wystaw, warsztatów i festiwali poświęconych Pomorzu. Największym wydarzeniem o charakterze cyklicznym są doroczne zjazdy Kaszubów organizowane dla uczczenia zjednoczenia Kaszub w jednym województwie pomorskim. Wydaje też książki o tematyce regionalnej, lokalne periodyki (wydawane przez oddziały ZKP) oraz miesięcznik „Pomerania", który w 2013 roku obchodził swoje pięćdziesięciolecie.  Zrzeszenie aktywnie promuje ideę kaszubsko-pomorską w internecie. Prowadzi szereg portali i stron poświęconych sprawom regionu, w tym portal informacyjny www.kaszubi.pl i portal edukacyjny www.skarbnicakaszubska.pl.

Zrzeszenie zawsze pełniło rolę rzecznika interesów autochtonicznej ludności pomorskiej wobec władz publicznych. Ogromne zasługi położyło zwłaszcza dla rozwoju języka kaszubskiego, który dzięki wieloletnim staraniom Zrzeszenia jest jedynym językiem regionalnym prawnie uznanym w Polsce. Dzięki ZKP jest on nauczany w wielu szkołach.

Zrzeszenie popiera idee samorządowe, których symbolem jest jeden z jego założycieli, wybitny gdański intelektualista, Lech Bądkowski.

Aktywność organizacji widać zarówno na polu lokalnym, regionalnym, ogólnopolskim, jak i międzynarodowym, a przejawia się ona w inicjowanych i prowadzonych przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie kampaniach społecznych i różnych przedsięwzięciach. ZKP jest sprawdzonym partnerem w ważnych projektach, posiada bogate doświadczenie organizacyjne, a przede wszystkim angażuje się w jego działalność wielu pasjonatów i miłośników Kaszub, Kociewia i całego Pomorza wśród których nie brakuje licznego grona młodych ludzi.

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk