Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Spotkania regionalne RPO na Pomorzu 15-17 maja 2017

Data:
,

Rzecznik praw obywatelskich jedzie tym razem na Pomorze, by porozmawiać o tym, jakie ludzie mają tam problemy. RPO Adam Bodnar zakłada bowiem, że o stanie poszanowania praw człowieka w Polsce nie można się dowiadywać tylko z pism i wniosków wpływających do Biura RPO. Spotkania wyglądają tak, że zebrani siadają w kręgu, tak żeby każdy każdego widział i słyszał (nie ważne, czy przyjdzie 10 czy 100 osób). Rzecznik krótko opowiada o tym, na czym polegają jego zadania, a potem uważnie słucha każdego po kolei. Zgłaszane problemy są dokładnie notowane przez uczestniczących w spotkaniach współpracowników RPO, zgłaszający może też liczyć na informację zwrotną, co się stało z jego sprawą (po to prosimy o zostawianie danych kontaktowych).

W spotkaniu uczestniczy też prawnik z Biura RPO, któremu można zgłosić indywidualną sprawę bez konieczności zabierania głosu publicznie.

Ekipa Rzecznika przywozi też bezpłatne materiały informacyjne i publikacje Biura RPO.

Na spotkania z Adamem Bodnarem można przyjść:

  • W Gdyni, 15 maja, godz. 17:00-19:00, Gdyńska Biblioteka Akademicka, ul. Warszawska 47
  • W Gdańsku, 16 maja godz. 15:30-17:30, Europejskie Centrum Solidarności, Pl. Solidarności 1
  • W  Malborku, 17 maja, godz. 15:00-17:00, Urząd Miasta, Wydział Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą, ul. Kościuszki 54

Swój udział można zgłosić tu: https://www.rpo.gov.pl/formularz/?q=Pomorze

Nie jest to obowiązkowe, ale pomaga nam zorganizować spotkanie.

Więcej o spotkaniach regionalnych: https://www.rpo.gov.pl/pl/sprawa/spotkania-regionalne-rpo

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk