Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pomoc przed Sądem Najwyższym w innych sprawach

Data:

W każdej sprawie jeśli w sądzie w ciągu ostatnich 20 lat zapadł wyrok budzący wątpliwości, to możesz wnosić do Rzecznika o rozważenie wniesienia skargi nadzwyczajnej do Sądu Nadzwyczajnego. To nowe uprawnienie przyznane Rzecznikowi w 2018 r.
Badając taką sprawę Rzecznik musi dokładnie przeczytać akta, a także sprawdzić, co się zdarzyło od momentu wydania wyroku (skarga nadzwyczajna dotyczy zdarzeń z bardzo długiego czas. RPO musi mieć na względzie, czy odwrócenie wyroku nie wpłynie niekorzystnie na losy innych, zupełnie niewinnych i niezwiązanych ze sprawą osób).

  • Nie każdy wniosek o skargę nadzwyczajną Rzecznik realizuje.
  • Każdy wniosek jednak bardzo starannie analizuje szukając prawnych punktów zaczepienia do zmiany wyroku na korzyść obywatela. Każdemu odpisuje, choć może to zająć sporo czasu.

Może być też tak, że sąd odwoławczy (okręgowy, apelacyjny), który bada Twoją apelację, zastanawia się, jak zastosować przepisy, bo nie są one dla niego jasne w Twojej konkretnej sytuacji. Sąd może poprosić wtedy Sąd Najwyższy o rozstrzygnięcie zagadnienia prawnego. A do takiego wniosku może przyłączyć się Rzecznik z dodatkowymi argumentami. Robi to wtedy, gdy widzi, że jego perspektywa – urzędnika znającego sprawy z całego kraju, a nie jedynie jednego regionu – może mieć znaczenie dla rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego i to z korzyścią dla ludzi.
Rzecznik może też sam zadać pytanie prawne Sądowi Najwyższemu, jeżeli widzi, że w podobnych sprawach różne sądy różnie stosują te same przepisy.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk