Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja w sprawie więźniów

Data:

RPO ma obowiązek badać sytuację osób pozbawionych wolności i sprawdzać zasadność ich skarg. Demokratyczne społeczeństwo musi karać tych, którzy łamią przyjęte wspólnie zasady. Nie może tego jednak robić w sposób przekraczający cywilizowane normy. Wszyscy też musimy pamiętać, że większość osób pozbawionych wolności za czyny sprzeczne z prawem opuści kiedyś więzienia – to, jak tam byli traktowani, zdecyduje o tym, jak odnajdą się na wolności

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk