Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencja w Trybunale Konstytucyjnym

Data:

Konstytucja gwarantuje nam wiele praw i wolności, jednak w praktyce o naszym życiu decydują ustawy i wyroki sądów. Ustawy dotyczą szczegółowych kwestii, mają rozwiązywać konkretne problemy, ale nie zawsze ich twórcy są w stanie przewidzieć ich skutki.

Szczególnie trudna sytuacja jest wtedy, gdy w grę wchodzą na raz różne gwarantowane przez Konstytucję wartości – np. prawo do bezpieczeństwa i prawo do prywatności, prawo do własności i prawo do swobodnego poruszania się po kraju, prawo do swobody działalności gospodarczej i prawo do ochrony środowiska.

Tu trzeba się odwołać do sądu dla ustaw – czyli do Trybunału Konstytucyjnego, który może ocenić, czy dana ustawa nie stoi w sprzeczności z Konstytucją.

Jeśli zatem Rzecznik, na podstawie skarg od obywateli albo własnej analizy, nabierze podejrzenia, że dane przepisy mogą być sprzeczne z Konstytucją, a Trybunał Konstytucyjny może je rozstrzygnąć na korzyść obywateli, to składa wniosek do Trybunału Konstytucyjnego.

Może też przystąpić do sprawy obywatela, który złożył w Trybunale skargę konstytucyjną.

W obu przypadkach przedstawia szeroką argumentację prawną, odwołuje się do wyroków sądów polskich i międzynarodowych. Chodzi o to, by wszystkie ważne dla obywateli aspekty sprawy zostały dobrze przedstawione.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk