Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Dzielenie się wiedzą

Data:

Rzecznik zobowiązany jest do publikowania informacji o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka. Publikuje też informacje o stanie przestrzegania zasady równego traktowania oraz o stanie przestrzegania praw osób pozbawionych wolności.

Publikacje RPO dotyczą też  innych spraw ważnych dla ludzi i specjalistycznych zagadnień prawnych.  Są dostępne przede wszystkim w wersji elektronicznej (na komputerze)

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji: 2018-11-28 10:55:12
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data: 2021-03-15 10:51:18
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk