Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Edukacja o prawach człowieka

Data:

Prawa człowieka, wolności i prawa jednostki, nie istnieją, jeśli o nich nie wiemy. A jeśli je znamy, ale nie wiemy, jak je wykorzystać w obronie innych ludzi, to nie pomogą także nam, kiedy znajdziemy się w potrzebie.

Dlatego ważne jest, by o prawach zapisanych w Konstytucji uczyć się – i to przez całe życie. Ta wiedza czyni nas silniejszymi

ZOBACZ: Działania edukacyjne Rzecznika – przykłady

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data:
Operator: Mariusz Masłowiecki - BIP