Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Nagradzanie wyjątkowych ludzi

Data:

Rzecznik wyróżniania osoby szczególnie oddane idei praw człowieka. Często są to osoby znane tylko lokalnie, tym większe ich zasługi i znaczenie ich pracy.

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk