Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Interwencje w sprawie zmiany przepisów

Data:

Jeśli Twój problem wynika z błędnego lub źle działającego prawa, Rzecznik może się zająć jego naprawieniem. Nie może wprawdzie napisać projektu ustawy, ale może podpowiedzieć władzom, co zmienić.

Wiedzę o tym, że prawo może być wadliwe, Rzecznik czerpie z wniosków obywateli. Jeśli dostrzeże, że sprawa nie jest jednostkowa, RPO nie ogranicza się do indywidualnej interwencji, ale przygotowuje wystąpienie do odpowiednich władz.
Pisze, na czym polega problem i jak poprawić sytuację.

Ponieważ jest to pismo oficjalne, adresat jest zobowiązany udzielić pisemnej odpowiedzi. Zatem dowiesz się z niej, jaki jest stosunek rządzących do Twojego problemu.

Jeśli sprawa jest skomplikowana, Rzecznik dołącza do takiego pisma szczegółową argumentację prawną, pokazuje, jak widzą taki problem polskie i europejskie sądy. Takie wystąpienie nazywa się WYSTĄPIENIEM GENERALNYM i ułatwia wprowadzanie korekt i zmian prawa. Pomagają w poprawianiu prawa – a zatem powodują, że już nikt więcej nie znajdzie się w takiej trudnej sytuacji, jak osoba, która opisała swój problem Rzecznikowi.

 

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk