Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Pomoc w sądzie

Data:

Jeśli masz sprawę w sądzie, a po drugiej stronie stoi np. urząd lub inna instytucja państwa (albo taka, która korzysta z publicznych pieniędzy), sprawdź, czy Rzecznik może Ci pomóc. Nie zastąpi adwokata, nie napisze pisma procesowego, nie załatwi za Ciebie sprawy, ale ma uprawnienia, których nikt inny nie posiada.
Może zapytać o stan sprawy (np. o przewlekłość postępowania, długotrwałe stosowanie tymczasowego aresztowania).
Ma też prawo przyłączyć się do sprawy po stronie obywatela i przedstawić w jego sprawie argumenty, które pozwolą sądowi lepiej zrozumieć problem. To ostatnie dotyczy spraw cywilnych i administracyjnych).
Rzecznik robi to w sprawach, które dotyczą szczególnie ważnych naruszeń praw człowieka (np. w sprawach osób z niepełnosprawnościami, sporów z urzędami skarbowymi, reprywatyzacji, leków na choroby rzadkie, Puszczy Białowieskiej), albo złożonego problemu prawnego.
To ważne uprawnienie, bo Rzecznik zabiera tu głos zanim zapadnie prawomocny wyrok. Podaje też do wiadomości swoje argumenty prawne. Możesz je znaleźć w tym portalu. Mogą się przydać, jeśli sam masz podobną sprawę (warto na to zwrócić uwagę swojemu pełnomocnikowi prawnemu).

Autor informacji: Mariusz Masłowiecki - BIP
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk