Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Równość kobiet i mężczyzn, prawa kobiet

Realizacja konstytucyjnej zasady równości. Konstytucja stanowi, że .kobieta i mężczyzna w Rzeczypospolitej Polskiej mają równe prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym.

Liczba wyników: 501