Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus i Tarcza 2.0. Zgubiły się zasiłki opiekuńcze dla Służby Więziennej. RPO do MS

Data:
  • Tarcza Antykryzysowa 2.0 z 16 kwietnia 2020 r. poszerza zakres podmiotowy prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o funkcjonariuszy określonych służb mundurowych
  • Przepisy nie znajdują zastosowania do funkcjonariuszy Służby Więziennej
  • RPO, który zgłaszał tę usterkę w toku prac parlamentarnych nad Tarczą, prosi teraz ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobrę o zainicjowanie prac nad poprawą przepisów

Służba Więzienna korzysta aktualnie z prawa do zwolnienia z zajęć służbowych z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem (do ukończenia przez nie 8 roku życia) w przypadku  zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola lub szkoły, jednak zgodnie z art. 60c ust. 2 pkt 5 lit. a i ust. 3 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1427 ze zm.) zwolnienie takie nie może przekroczyć 60 dni w roku kalendarzowym.

Przepisy o zasiłku opiekuńczym odwołują się jednak do ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2019 r. poz. 645 ze zm.), które przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym w razie choroby i macierzyństwa. A funkcjonariusze Służby Więziennej nie są objęci ubezpieczeniem społecznym – więc przepisy te nie mają do nich zastosowania.

Problem ten może być szczególnie dolegliwy w tzw. rodzinach mundurowych. Konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem powoduje, że rodzice funkcjonariusze/żołnierze korzystają obecnie ze zwolnienia z zajęć służbowych w ramach 60 dniowego limitu. Ale żłobki, przedszkola i szkoły są nadal zamknięte, więc limit ten systematycznie maleje. Po jego wykorzystaniu pozostanie tylko zaległy urlop i odbiór godzin a na to może nie być zgody ze względu na konieczność zapewnienia ciągłości służby.

WZF.7043.54.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data:
Operator: Łukasz Starzewski