Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus i Tarcza 2.0. Luki w przepisach dotyczących wojska

Data:
  • Przepisy Tarczy 2.0 napisane są tak, że mogą doprowadzić do utraty zdolności operacyjnej poszczególnych jednostek wojskowych
  • RPO prosi szefa MON o korektę przepisów

Praca zdalna

Tarcza 2.0 pozwala funkcjonariuszom służb mundurowych na pracę zdalną, ale przepisy są napisane tak, że w efekcie pomijają żołnierzy zawodowych.  

O skierowaniu do pracy zdalnej decyduje pracodawca (przełożony, dowódca) i w każdym przypadku to on rozstrzyga, czy danego funkcjonariusza może skierować do pracy zdalnej, mając na uwadze zadania poszczególnych formacji. Rozwiązanie takie pozwala na elastyczne reagowanie np. na skutki poddania niektórych funkcjonariuszy kwarantannie. Zdaniem RPO regulacjami takimi powinni zostać objęci także żołnierze zawodowi.

Żołnierze zawodowi są często wyjątkowymi specjalistami, których trudno zastąpić, ale którzy mogą przynajmniej część zadań wykonać zdalnie. Może być to konieczne zwłaszcza wtedy, gdy zostaną objęci kwarantanną prewencyjną lub nadzorem epidemiologicznym. Skierowanie żołnierzy objętych kwarantanną do wspólnych zadań z pozostałymi w służbie żołnierzami może doprowadzić do utraty zdolności operacyjnej poszczególnych jednostek wojskowych.

Rozliczanie pracy

Tarcza 2.0 nie rozstrzyga, jak rozliczać czas pracy żołnierzy skierowanych do zadań nadzwyczajnych. Ustawa o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 330 ze zm.) stanowi, że wymiar czasu służby żołnierzy zawodowych jest określony ich zadaniami służbowymi. Ale teraz na podstawie Tarczy 2.0 żołnierze mogą trafić do pomocy Policji, Głównego Inspektora Sanitarnego albo lub wojewody –  jak to ma być rozliczane?

Zasiłki opiekuńcze

Tarcza 2.0 poszerzyła zakres prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o funkcjonariuszy określonych służb mundurowych – ale znów pominęła żołnierzy zawodowych (RPO sygnalizował to już w trakcie prac parlamentarnych nad Tarczą). Należy zauważyć, że problem ten może być szczególnie dolegliwy w tzw. rodzinach wojskowych.

Prosząc o poprawienie przepisów RPO pyta też, czy wojsko zostało już przekazane do dyspozycji Głównego Inspektora Sanitarnego lub wojewody, a jeśli tak – to do jakich zadań.

WZF.7043.54.2020

Załączniki:

Autor informacji: Agnieszka Jędrzejczyk
Data publikacji:
Osoba udostępniająca: Agnieszka Jędrzejczyk
Data:
Operator: Agnieszka Jędrzejczyk