Biuletyn Informacji Publicznej RPO

Koronawirus. Rzecznik: przepisy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym - niewystarczające

Data:
  • Przepisy o dodatkowym zasiłku opiekuńczym są niewystarczające dla zapewnienia prawidłowej opieki nad dziećmi
  • RPO ponownie upomina się w MRPiPS o tę sprawę

Rzecznik Praw Obywatelskich otrzymuje skargi w związku z zasadami dodatkowego zasiłku opiekuńczego, a szczególnie jego ograniczenia tylko do osobistej opieki nad dzieckiem w wieku do 8. roku życia.

Zamknięte szkoły i przedszkola powodują, że to na rodzicach ciąży obowiązek zapewnienia opieki przez cały tydzień. Koronawirus powoduje, że nie mogą oni liczyć także na pomoc dziadków. W szczególnie trudnej sytuacji znalazły się osoby samodzielnie wychowujące dzieci.

W opinii skarżących większość dzieci w wieku 9. lub 10. lat nie jest na tyle dojrzała lub samodzielna, by zorganizować sobie samodzielnie czas w domu, przygotować posiłek, poradzić sobie w razie nieprzewidzianych okoliczności. Nawet jeśli rodzice mogą pracować zdalnie, dodatkowym obciążeniem jest przeniesienie ciężaru nauczania ze szkoły na dom.

Przedmiotem skarg jest także kwestia regulacji okresu, na jaki ustalane jest prawo do tego świadczenia. Początkowo okres ten wynosił 14 dni i był regulowany przepisami ustawy. Następnie ustawą z 31 marca 2020 r. wprowadzono upoważnienie dla Rady Ministrów do określenia dłuższego okresu pobierania dodatkowego zasiłku opiekuńczego niż wskazany w ustawie, biorąc pod uwagę zamknięte żłobki, kluby dziecięce, przedszkola, szkoły, placówki pobytu dziennego oraz niemożność sprawowania opieki przez nianie lub opiekunów dziennych. Obecnie okres ten został przedłużony do 26 kwietnia. RPO apeluje, żeby rozciągnąć go bezterminowo na cały okres zamknięcia szkół.

Rzecznik zwrócił się do Ministry Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o stanowisko. 

III.7065.53.2020

Załączniki:

Autor informacji: Dagmara Derda
Data publikacji: 2020-04-24 17:27:44
Osoba udostępniająca: Łukasz Starzewski
Data: 2020-11-25 13:35:05
Operator: Łukasz Starzewski